Kábeldob kezelés

Dobkezelési szabályzat                                                                                        

Jelen szabályzat a Kábel-Ring Kft. kábeldob forgalmazási rendjét szabályozza, amely a fadobokra vonatkozik.

A dobok számlázási rendje:

Eltérő írásbeli megállapodás hiányában a Kábel-Ring Kft. a kábeldobokról a megrendelő részére számlát állít ki. Ezen dokumentumok a dob származásának igazolására szolgálnak, tartalmazzák a dobok egyedi azonosító jelét, valamint értékét. A dobokat tartalmazó számlákra a Kábel-Ring Kft. általános szállítási feltételeiben megállapított fizetési határidő kerül feltüntetésre. A kábeldobokra kedvezmény nem adható. A számla kiegyenlítésének időpontjáig a számlán található tételek a Kábel-Ring Kft. tulajdonát képezik.

 

Sérült dobok:

Amennyiben a megrendelő a dobokon az átvételkor az azok funkcióját akadályozó sérülést, roncsolódást, törést, deformálódást észlel vagy a számlán feltüntetett azonosítótól eltérő jelet vagy dobszámot talál, köteles azt haladéktalanul bejelenteni a Kábel-Ring Kft. felé a bejelentő személyének egyértelmű azonosíthatóságával és a Kábel-Ring Kft. munkatársának ellenjegyzésével. Amennyiben ez az átvételkor nem kerül rögzítésre, úgy a Kábel-Ring Kft. a későbbiekben ezzel kapcsolatos észrevételt, panaszt vagy reklamációt nem fogad el!

 

Probléma esetén bejelentését a következő e-mail címen teheti meg: badary.viktor@kabelring.hu

 

Kábeldobok visszaszállítása, visszavásárlása:

A Kábel-Ring Kft. 60 naptári napon belül visszavásárolhat teljes áron, ha azt kiszámlázta a Megrendelő részére. 61. naptól az avulási szabályzat szerint kerülhetnek visszavásárlásra.

A Kábel-Ring Kft. telephelyére történő dob visszaszállításról a Megrendelőnek saját költségén kell gondoskodnia amennyiben más rendelkezésben nem állapodtak meg a megrendeléskor. Vissza szállítás követően a Kábel-Ring Kft. ellenőrzi a dob funkcióját akadályozó sérülés, roncsolódás, törés, deformálódás található-e a betétes dobon. A beérkezett dobok betéti díját egyéb megállapodás hiányában a Megrendelő részére a Kábel-Ring Kft. 14 naptári napon belül visszatéríti.  Megrendelő kötelezettsége a kábeldobok megfelelő módon történő kezelése, mozgatása, tárolása. E kötelezettség alól abban az esetben sem mentesül, amennyiben a kábeldobokat harmadik fél részére továbbadja.

 

Amennyiben a 60. napnál régebbi dátummal szállítja, szállíttatja vissza a Megrendelő a dobot úgy az avulási szabályzat szerinti százalékos avulási jóváírást alkalmazzuk.

Avulási szabály

61-80 nap

-10%

81-100 nap

-20%

101-120 nap

-40%

120 napot követően már nem vásároljunk vissza dobokat.

 

 

Fadobok betéti díja, illetve értékesítési árai:

 

 

Megnevezés

 

nettó ár      Ft/ db

 

bruttó ár    Ft/ db

fa dob 700

 

24 000

 

30480

fa dob 800

 

25 000

 

31750

fa dob 900

 

27 000

 

34290

fa dob 1000

 

31 600

 

40132

fa dob 1200

 

55 000

 

69850

fa dob 1400

 

65 500

 

83185

fa dob 1500

 

70 000

 

88900

fa dob 1600

 

105 600

 

134112

fa dob 1800

 

134 000

 

170180

fa dob 1900

 

145 000

 

184150

fa dob 2000

 

177 000

 

224790

fa dob 2200

 

228 000

 

289560