Építési termék rendelet (CPR)

(CPR angol mozaikszó, mely a Construction Products Regulation megnevezésből ered.)

Ez az európai rendelet előírja a gyártóknak, hogy a rendeletben meghatározott kábeleket minősíteniük kell, vizsgálni kell tűzzel szembeni viselkedésüket az EN 50575 szabvány alapján.
A rendelet 2017 július 1-én lépett életbe.


CPR hatálya alá tartozó kábelek:

A rendelet azon kábelek csoportjára vonatkozik melyek rögzített elhelyezéssel kerülnek beépítésre egy épületbe:  adatátviteli-, vezérlő-, jelző- és erőátviteli kábelek esnek ebbe a csoportba.


Kivételek, CPR hatálya alá nem tartozó kábelek:

A rendelet tesz kivételt is, így bizonyos kábelek mentesülnek a CPR hatálya alól. (2019-ben ez így van, de valószínűleg a jövőben ez is változni fog.)

Ezek például a nem rögzített módon használt kábelek:
flexibilis bekötések lámpákhoz, gépekhez
flexibilis adatátviteli kábelek (patch kábelek)
kábelrendszerek, 2006/42/EC irányelv szerint (pl.: liftkábelek)
nem építési kábelek, pl.: kültéri kábelek

Jelenleg (2019-ben) a biztonsági kábelek is mentesülnek a CPR hatálya alól.
Biztonsági kábelek szigetelés integritással és/vagy funkciómegtartással (pl.: tűzálló kábelek)

Az elektromos áramellátás, a kommunikáció, valamint a tűzérzékelés és riasztás az épületekben és egyéb mélyépítési munkákban való felhasználásra szánt kábeleket, ahol alapvető fontosságú a biztonsági berendezések áramellátásának és/vagy jelellátásának folytonossága, pl. a riasztás, az útirányítás és a tűzoltó berendezések, nem tartoznak e szabvány hatálya alá. (2019)

 

Az EN 50575 szabvány többek között az alábbiakat is vizsgálja:

- Füstképződés, lángterjedés, hőtermelés
- Lángoló műanyag cseppek/részecskék, amelyek hozzájárulhatnak a tűz terjedéséhez
- Savképződés

Ezek alapján a kábeleket a következő csoportok valamelyikébe sorolják be:

Aca   Nem tűzveszélyes.
B1ca Alacsony gyúlékonyság, nagyon korlátozott mértékben járul hozzá a tűz terjedéséhez.

B2ca Nagyon korlátozott vagy korlátozott mértékben járul hozzá a tűz terjedéséhez

(Tűzálló kábeleket ebbe a csoportba soroják be.)
 

Cca   Nagyon korlátozott vagy korlátozott mértékben járul hozzá a tűz terjedéséhez. Hasonló mint az előző csoport.
Dca   Elfogadható mértékben járul hozzá a tűz terjedéséhez.
Eca   Normális mértékben tűzveszélyes, elfogadhatóan viselkednek tűz esetén.
Fca   Gyúlékony kábel.